همکاری با دبیرخانه اجرایی


شرایط عمومی و اختصاصی:
- دانشجو و یا فارغ التحصیل، در یکی از رشته های علوم پزشکی (تمامی رشته ها) و زیست شناسی (تمامی گرایش ها)
- معرفی نامه از طرف یکی از اساتید سرشناس مرتبط با رشته تحصیلی
- سکونت در استان تهران و یا حومه
- پرتلاش، مصمم، پیگیر، بانشاط و با اهتمام جدى در راه کسب علم و دانش