برای دومین سال متوالی،زیست پزشکی پرمخاطب ترین کنگره پزشکی در ایران شد

برای دومین سال متوالی، زیست پزشکی پرمخاطب ترین کنگره پزشکی در ایران شد

به گزارش روابط عمومی کنگره زیست پزشکی، با توجه به نزدیکی به زمان برگزاری دومین دوره از کنگره زیست پزشکی، تاکنون بیش از 3100 نفر در این کنگره بزرگ شرکت کرده اند، که این رکورد تاکنون در سطح ملی بی سابقه بوده است، زیست پزشکی سعی بر این دارد تا در سال دوم برگزاری، ایرادات سال گذشته را برطرف و از روش های نوین آموزش در بستر حضوری و مجازی استفاده کند.

بهترین کنگره همایش پزشکی - زیست شناسی ایران