کارگاه طراحی و کاربرد ویرایش ژنوم با فناوری CRISPRبرگزارکننده: دانشگاه علوم پزشکی تهران
مجری: دبیرخانه دائمی کنگره بین المللی زیست پزشکی
نوع برگزاری: آنلاین
ظرفیت های کارگاه :
1396/12/24 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1397/01/12 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1397/02/11 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1397/02/16 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1397/03/12 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1397/04/13 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1397/05/12 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1397/06/16 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1397/07/11 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1397/08/12 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1397/09/10 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1397/10/10 - ظرفیت باقی مانده : 2 نفر
ظرفیت هر کارگاه : 10 نفر
مدت زمان برگزاری
سه روزه
سرفصل کارگاه
An Introduction to Crispr Systems and Its Different Types
Application of Crispr-Cas9
SGRNA Design
Online Tools
امتیاز شرکت کنندگان
- صدور گواهینامه عالی بین الملل به تایید برگزارکنندگان (Gold Certificate) مورد تایید سوئیس
- گواهی تکنیک آموزی تخصصی (امتیاز لازم جهت اخذ بورسیه تحصیلی در دانشگاه های بین المللی)


اطلاعات بیشتر | سوالات متداول >
ثبت نام
هزینه ثبت نام به صورت آزاد : 390 هزار تومان
هزینه ثبت نام ویژه ثبت نام کنندگان در کنگره : 110 هزار تومان { راهنمایی بیشتر }

کارگاه طراحی و کاربرد ویرایش ژنوم با فناوری CRISPR