کارگاه گیاهان داروییبرگزارکننده: دانشگاه علوم پزشکی تهران
مجری: دبیرخانه دائمی کنگره بین المللی زیست پزشکی
نوع برگزاری: آنلاین
ظرفیت های کارگاه :
1396/12/25 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1397/01/10 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1397/02/11 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1397/02/17 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1397/03/12 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1397/05/06 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1397/06/08 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1397/07/12 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1397/08/10 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1397/09/09 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1397/10/09 - ظرفیت باقی مانده : 1 نفر
ظرفیت هر کارگاه : 10 نفر
مدت زمان برگزاری
سه روزه
سرفصل کارگاه
Priniciples of Medicinal Herbs
History of Medicinal Herbs
Levels of Drug Discovery
Practial to Drug Discovery From Medicinal Herbs
امتیاز شرکت کنندگان
- صدور گواهینامه عالی بین الملل به تایید برگزارکنندگان (Gold Certificate) مورد تایید سوئیس
- گواهی تکنیک آموزی تخصصی (امتیاز لازم جهت اخذ بورسیه تحصیلی در دانشگاه های بین المللی)


اطلاعات بیشتر | سوالات متداول >
ثبت نام
هزینه ثبت نام به صورت آزاد : 240 هزار تومان
هزینه ثبت نام ویژه ثبت نام کنندگان در کنگره : 100 هزار تومان { راهنمایی بیشتر }

کارگاه گیاهان دارویی