کارگاه تولید آنتی بادی منوکلونالبرگزارکننده: دانشگاه علوم پزشکی تهران
مجری: دبیرخانه دائمی کنگره بین المللی زیست پزشکی
نوع برگزاری: آنلاین

ساختار، عملکرد و موارد استفاده آنتی بادی

تولید آنتی بادی مونوکلونال و مهندسی آنتی بادی

آنتی بادی فراگمنت ها و تولید قطعه فاب در Ecoli

سیستم های بیانی پستانداران و تولید آنتی بادی مونوکلونال در سلول Cho

ظرفیت های کارگاه :
1396/12/26 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1397/01/12 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1397/02/16 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1397/02/16 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1397/02/21 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1397/03/17 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1397/04/21 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1397/05/24 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1397/06/25 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1397/07/25 - ظرفیت باقی مانده : 1 نفر
ظرفیت هر کارگاه : 10 نفر
مدت زمان برگزاری
سه روزه
سرفصل کارگاه
Antibody Structure, function and applications
Monoclonal Antibody Production and Antibody engineering
Antibody fragments and
Mamalian expression systems and antibody production in
امتیاز شرکت کنندگان
- صدور گواهینامه عالی بین الملل به تایید برگزارکنندگان (Gold Certificate) مورد تایید سوئیس
- گواهی تکنیک آموزی تخصصی (امتیاز لازم جهت اخذ بورسیه تحصیلی در دانشگاه های بین المللی)


اطلاعات بیشتر | سوالات متداول >
ثبت نام
هزینه ثبت نام به صورت آزاد : 420 هزار تومان
هزینه ثبت نام ویژه ثبت نام کنندگان در کنگره : 125 هزار تومان { راهنمایی بیشتر }

کارگاه تولید آنتی بادی منوکلونال