کارگاه ارزيابی عملكرد اسپرمبرگزارکننده: دانشگاه علوم پزشکی تهران
مجری: دبیرخانه دائمی کنگره بین المللی زیست پزشکی
نوع برگزاری: آنلاین

علت های مختلف ناباروری

آناتومی بیضه و اندام تناسلی

فرایند تولید اسپرم

مشخصات اسپرم

ظرفیت های کارگاه :
1396/12/22 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1397/01/26 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1397/02/15 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1397/02/17 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1397/03/14 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1397/04/15 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1397/05/15 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1397/06/18 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1397/07/22 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1397/08/26 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1397/09/24 - ظرفیت باقی مانده : 4 نفر
ظرفیت هر کارگاه : 10 نفر
مدت زمان برگزاری
سه روزه
سرفصل کارگاه
Causes of Infertility
Testis and Sexual Organ Anatomy
Spermato Genesis
Sperm Charaters
امتیاز شرکت کنندگان
- صدور گواهینامه عالی بین الملل به تایید برگزارکنندگان (Gold Certificate) مورد تایید سوئیس
- گواهی تکنیک آموزی تخصصی (امتیاز لازم جهت اخذ بورسیه تحصیلی در دانشگاه های بین المللی)


اطلاعات بیشتر | سوالات متداول >
ثبت نام
هزینه ثبت نام به صورت آزاد : 420 هزار تومان
هزینه ثبت نام ویژه ثبت نام کنندگان در کنگره : 125 هزار تومان { راهنمایی بیشتر }

کارگاه ارزيابی عملكرد اسپرم