کارگاه طب سنتیمجری: دبیرخانه دائمی کنگره بین المللی زیست پزشکی
برگزارکننده: دانشگاه علوم پزشکی تهران، انستیتو مطالعات بیولوژیکی و واکسن سازی نسیم
نوع برگزاری : آنلاین

مقدمه و ضرورت مطرح کردن طب سنتی

آشنایی با ارکان و مزاج در طب سنتی ایران

آشنایی با اخلاط و عملکرد آنها

آشنایی با اعضا ، روح ، نیروها  و افعال

ظرفیت های کارگاه :
1396/12/20 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1396/12/21 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1396/12/22 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1397/01/14 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1397/02/16 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1397/03/21 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1397/04/19 - ظرفیت باقی مانده : 2 نفر
ظرفیت هر کارگاه : 10 نفر
مدت زمان برگزاری
سه روزه
سرفصل کارگاه
Introduction
Basic elements & temperament
Humours and their function
Anatomy , soul, powers , functions
امتیاز شرکت کنندگان
- صدور گواهینامه عالی بین الملل به تایید انستیتو مطالعات بیولوژیکی و واکسن سازی (Gold Certificate) مورد تایید سوئیس
- گواهی تکنیک آموزی تخصصی (امتیاز لازم جهت اخذ بورسیه تحصیلی در دانشگاه های بین المللی)


اطلاعات بیشتر | سوالات متداول >
ثبت نام
هزینه ثبت نام به صورت آزاد : 460 هزار تومان
هزینه ثبت نام ویژه ثبت نام کنندگان در کنگره : 160 هزار تومان { راهنمایی بیشتر }

کارگاه طب سنتی