کارگاه طب سنتیبرگزارکننده: دانشگاه علوم پزشکی تهران
مجری: دبیرخانه دائمی کنگره بین المللی زیست پزشکی
نوع برگزاری: آنلاین

مقدمه و ضرورت مطرح کردن طب سنتی

آشنایی با ارکان و مزاج در طب سنتی ایران

آشنایی با اخلاط و عملکرد آنها

آشنایی با اعضا ، روح ، نیروها  و افعال

ظرفیت های کارگاه :
1397/01/14 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1397/02/16 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1397/03/13 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1397/03/21 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1397/04/19 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1397/05/24 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1397/06/24 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1397/07/22 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1397/08/19 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1397/09/16 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1397/10/21 - ظرفیت باقی مانده : 5 نفر
ظرفیت هر کارگاه : 10 نفر
مدت زمان برگزاری
سه روزه
سرفصل کارگاه
Introduction
Basic Elements & Temperament
Humours and Their Function
Anatomy, Soul, Powers, Functions
امتیاز شرکت کنندگان
- صدور گواهینامه عالی بین الملل به تایید برگزارکنندگان (Gold Certificate) مورد تایید سوئیس
- گواهی تکنیک آموزی تخصصی (امتیاز لازم جهت اخذ بورسیه تحصیلی در دانشگاه های بین المللی)


اطلاعات بیشتر | سوالات متداول >
ثبت نام
هزینه ثبت نام به صورت آزاد : 460 هزار تومان
هزینه ثبت نام ویژه ثبت نام کنندگان در کنگره : 160 هزار تومان { راهنمایی بیشتر }

کارگاه طب سنتی