کارگاه طراحی دارومجری: دبیرخانه دائمی کنگره بین المللی زیست پزشکی
برگزارکننده: دانشگاه علوم پزشکی تهران، انستیتو مطالعات بیولوژیکی و واکسن سازی نسیم
نوع برگزاری : آنلاین
سرفصل های کارگاه :

غربال گری مجازی

طراحی مولکول لیگاند

تخمین انرژی آزاد اتصال

Virtual screening

Autodock - Vina

QSAR

ظرفیت های کارگاه :
1396/12/19 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1396/12/20 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1396/12/21 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1396/12/22 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1396/12/23 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1397/01/28 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1397/03/09 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1397/04/09 - ظرفیت باقی مانده : 1 نفر
ظرفیت هر کارگاه : 10 نفر
مدت زمان برگزاری
سه روزه
سرفصل کارگاه
Fundamentals of Drug Discovery and Design
Virtual Screening
Molecular Docking by Autodock-Vina
Molecular Designing of Ligands
امتیاز شرکت کنندگان
- صدور گواهینامه عالی بین الملل به تایید انستیتو مطالعات بیولوژیکی و واکسن سازی (Gold Certificate) مورد تایید سوئیس
- گواهی تکنیک آموزی تخصصی (امتیاز لازم جهت اخذ بورسیه تحصیلی در دانشگاه های بین المللی)


اطلاعات بیشتر | سوالات متداول >
ثبت نام
هزینه ثبت نام به صورت آزاد : 420 هزار تومان
هزینه ثبت نام ویژه ثبت نام کنندگان در کنگره : 130 هزار تومان { راهنمایی بیشتر }

کارگاه طراحی دارو