کارگاه طراحی و تولید واکسنمجری: دبیرخانه دائمی کنگره بین المللی زیست پزشکی
برگزارکننده: دانشگاه علوم پزشکی تهران
نوع برگزاری : آنلاین
ظرفیت های کارگاه :
1396/12/25 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1397/01/11 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1397/02/12 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1397/02/15 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1397/03/11 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1397/04/06 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1397/05/02 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1397/06/07 - ظرفیت باقی مانده : 1 نفر
ظرفیت هر کارگاه : 10 نفر
مدت زمان برگزاری
سه روزه
سرفصل کارگاه
Design of a Recombinant Vaccines
T-cell Epitope Vaccine Design by Immunoinformatics
Recombinant Vaccine Purification and Formulation
امتیاز شرکت کنندگان
- صدور گواهینامه عالی بین الملل به تایید برگزارکنندگان (Gold Certificate) مورد تایید سوئیس
- گواهی تکنیک آموزی تخصصی (امتیاز لازم جهت اخذ بورسیه تحصیلی در دانشگاه های بین المللی)


اطلاعات بیشتر | سوالات متداول >
ثبت نام
هزینه ثبت نام به صورت آزاد : 500 هزار تومان
هزینه ثبت نام ویژه ثبت نام کنندگان در کنگره : 170 هزار تومان { راهنمایی بیشتر }

کارگاه طراحی و تولید واکسن