کارگاه انجماد تخمک و جنینبرگزارکننده: دانشگاه علوم پزشکی تهران
مجری: دبیرخانه دائمی کنگره بین المللی زیست پزشکی
نوع برگزاری: آنلاین
ظرفیت های کارگاه :
1397/01/20 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1397/03/10 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1397/04/15 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1397/05/12 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1397/06/10 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1397/07/10 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1397/08/11 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1397/09/16 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1397/10/19 - ظرفیت باقی مانده : 4 نفر
ظرفیت هر کارگاه : 10 نفر
مدت زمان برگزاری
سه روزه
سرفصل کارگاه
Principal of Oocyte and Embryo Cryopreservation
Cryoprotectants and Cryo-damages
Different Methode of Cryopreservation
Cryo-storage Devices
امتیاز شرکت کنندگان
- صدور گواهینامه عالی بین الملل به تایید برگزارکنندگان (Gold Certificate) مورد تایید سوئیس
- گواهی تکنیک آموزی تخصصی (امتیاز لازم جهت اخذ بورسیه تحصیلی در دانشگاه های بین المللی)


اطلاعات بیشتر | سوالات متداول >
ثبت نام
هزینه ثبت نام به صورت آزاد : 420 هزار تومان
هزینه ثبت نام ویژه ثبت نام کنندگان در کنگره : 120 هزار تومان { راهنمایی بیشتر }

کارگاه انجماد تخمک و جنین