کارگاه تخصصی
DGGE انگشت نگاریمجری: دبیرخانه دائمی کنگره بین المللی زیست پزشکی
برگزارکننده: دانشگاه علوم پزشکی تهران
نوع برگزاری : حضوری
ظرفیت های کارگاه :
1397/05/11 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1397/05/12 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1397/05/13 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1397/05/14 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1397/05/15 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1397/05/16 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1397/05/17 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
ظرفیت هر کارگاه : 10 نفر
ساعت برگزاری

10 صبح لغایت 16 ظهر

پکیج و پذیرایی

میان وعده، نهار، پکیج آموزشی، گواهینامه تکنیک آموزی و گواهینامه عالی بین المللی

مدت زمان برگزاری
یک روزه
سرفصل کارگاه
Detection of Killer Identity
PCR-DGGE Fingerprinting
RAPD-PCR
Nested PCR
امتیاز شرکت کنندگان
- صدور گواهینامه عالی بین الملل به تایید انستیتو مطالعات بیولوژیکی و واکسن سازی (Gold Certificate) مورد تایید سوئیس
- گواهی تکنیک آموزی تخصصی (امتیاز لازم جهت اخذ بورسیه تحصیلی در دانشگاه های بین المللی)


اطلاعات بیشتر | سوالات متداول >
ثبت نام
هزینه ثبت نام به صورت آزاد : 600 هزار تومان
هزینه ثبت نام ویژه ثبت نام کنندگان در کنگره : 250 هزار تومان { راهنمایی بیشتر }

کارگاه DGGE انگشت نگاری