کارگاه های آنلاین دومین کنگره بین المللی زیست پزشکی - بهار 97

ردیف عنوان کارگاه مجری برگزارکننده هزینه به صورت آزاد هزینه ویژه ثبت نام کنندگان در کنگره
(70 درصد تخفیف)
تاریخ های برگزاری
1
کارگاه طراحی و تولید واکسن
دبیرخانه کنگره بین المللی زیست پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران | انستیتو مطالعات بیولوژیکی و واکسن سازی نسیم
2
کارگاه داروشناسی
دبیرخانه کنگره بین المللی زیست پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران | انستیتو مطالعات بیولوژیکی و واکسن سازی نسیم
3
کارگاه مصرف منطقی دارو
دبیرخانه کنگره بین المللی زیست پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران | انستیتو مطالعات بیولوژیکی و واکسن سازی نسیم
4
کارگاه طراحی دارو
دبیرخانه کنگره بین المللی زیست پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران | انستیتو مطالعات بیولوژیکی و واکسن سازی نسیم
5
کارگاه انجماد اسپرم، تخمک و جنین
دبیرخانه کنگره بین المللی زیست پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران | انستیتو مطالعات بیولوژیکی و واکسن سازی نسیم
6
کارگاه آنالیز سمن
دبیرخانه کنگره بین المللی زیست پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران | انستیتو مطالعات بیولوژیکی و واکسن سازی نسیم
7
کارگاه آنالیز کروموزومی
دبیرخانه کنگره بین المللی زیست پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران | انستیتو مطالعات بیولوژیکی و واکسن سازی نسیم
8
کارگاه تولید موش تراریخت (لقاح آزمایشگاهی)
دبیرخانه کنگره بین المللی زیست پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران | انستیتو مطالعات بیولوژیکی و واکسن سازی نسیم
9
کارگاه ژن تراپی
دبیرخانه کنگره بین المللی زیست پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران | انستیتو مطالعات بیولوژیکی و واکسن سازی نسیم
10
کارگاه طراحی و کاربرد ویرایش ژنوم با فناوری CRISPR
دبیرخانه کنگره بین المللی زیست پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران | انستیتو مطالعات بیولوژیکی و واکسن سازی نسیم
11
کارگاه اکوی قلب جنین
دبیرخانه کنگره بین المللی زیست پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران | انستیتو مطالعات بیولوژیکی و واکسن سازی نسیم
12
کارگاه گیاهان دارویی
دبیرخانه کنگره بین المللی زیست پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران | انستیتو مطالعات بیولوژیکی و واکسن سازی نسیم
13
کارگاه مشاوره ژنتیک
دبیرخانه کنگره بین المللی زیست پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران | انستیتو مطالعات بیولوژیکی و واکسن سازی نسیم
14
کارگاه تغذیه و تعیین جنسیت
دبیرخانه کنگره بین المللی زیست پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران | انستیتو مطالعات بیولوژیکی و واکسن سازی نسیم
15
کارگاه مهندسی ژنتیک مقدماتی
دبیرخانه کنگره بین المللی زیست پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران | انستیتو مطالعات بیولوژیکی و واکسن سازی نسیم
16
کارگاه مهندسی ژنتیک پیشرفته
دبیرخانه کنگره بین المللی زیست پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران | انستیتو مطالعات بیولوژیکی و واکسن سازی نسیم
17
کارگاه بیوانفورماتیک و تحلیل داده
دبیرخانه کنگره بین المللی زیست پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران | انستیتو مطالعات بیولوژیکی و واکسن سازی نسیم
18
کارگاه مدل سازی پروتین
دبیرخانه کنگره بین المللی زیست پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران | انستیتو مطالعات بیولوژیکی و واکسن سازی نسیم
19
کارگاه فلوسایتومتری
دبیرخانه کنگره بین المللی زیست پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران | انستیتو مطالعات بیولوژیکی و واکسن سازی نسیم
20
کارگاه کشت سلول
دبیرخانه کنگره بین المللی زیست پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران | انستیتو مطالعات بیولوژیکی و واکسن سازی نسیم
21
کارگاه تفکیک و جداسازی سلول های سرطانی
دبیرخانه کنگره بین المللی زیست پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران | انستیتو مطالعات بیولوژیکی و واکسن سازی نسیم
22
کارگاه معاینات بالینی (اولیه) و شرح حال گیری از مریضان
دبیرخانه کنگره بین المللی زیست پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران | انستیتو مطالعات بیولوژیکی و واکسن سازی نسیم
23
کارگاه تولید آنتی بادی منوکلونال
دبیرخانه کنگره بین المللی زیست پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران | انستیتو مطالعات بیولوژیکی و واکسن سازی نسیم
24
کارگاه سیستم فاژی (آنتی بادی)
دبیرخانه کنگره بین المللی زیست پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران | انستیتو مطالعات بیولوژیکی و واکسن سازی نسیم
25
کارگاه کروماتوگرافی مایع (HPLC)
دبیرخانه کنگره بین المللی زیست پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران | انستیتو مطالعات بیولوژیکی و واکسن سازی نسیم
26
کارگاه ارزيابی عملكرد اسپرم
دبیرخانه کنگره بین المللی زیست پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران | انستیتو مطالعات بیولوژیکی و واکسن سازی نسیم
27
کارگاه طب سنتی
دبیرخانه کنگره بین المللی زیست پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران | انستیتو مطالعات بیولوژیکی و واکسن سازی نسیم
28
کارگاه لاپاروسکوپی
دبیرخانه کنگره بین المللی زیست پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران | انستیتو مطالعات بیولوژیکی و واکسن سازی نسیم
29
کارگاه هیستروسکوپی
دبیرخانه کنگره بین المللی زیست پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران | انستیتو مطالعات بیولوژیکی و واکسن سازی نسیم
30
کارگاه MBA در پزشگی
دبیرخانه کنگره بین المللی زیست پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران | انستیتو مطالعات بیولوژیکی و واکسن سازی نسیم

امتیاز شرکت کنندگان کارگاه ها

- صدور گواهینامه عالی بین الملل (Gold Certificate) مورد تایید دانشگاه علوم پزشکی تهران و انستیتو مطالعات بیولوژیکی و واکسن سازی نسیم (تاییدیه سازمان استاندارد علمی آموزشی از کشور سوئیس)
- گواهی تکنیک آموزی تخصصی (امتیاز لازم جهت اخذ بورسیه تحصیلی در دانشگاه های بین المللی)

اطلاعات بیشتر | سوالات متداول >

تماس با واحد کارگاه ها

تلفن دبیرخانه : 02126309741
ساعات پاسخگویی : شنبه تا چهارشنبه - صبح از ساعت 9 الی 13