کارگاه های آنلاین دومین کنگره بین المللی زیست پزشکی - بهار 97

ردیف عنوان کارگاه مجری برگزارکننده هزینه به صورت آزاد هزینه ویژه ثبت نام کنندگان در کنگره
(70 درصد تخفیف)
تاریخ های برگزاری
1
کارگاه طراحی و تولید واکسن
دبیرخانه کنگره بین المللی زیست پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
2
کارگاه الایزا
دبیرخانه کنگره بین المللی زیست پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
3
کارگاه دارورسانی با استفاده از نانو ذرات
دبیرخانه کنگره بین المللی زیست پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
4
کارگاه مصرف منطقی دارو
دبیرخانه کنگره بین المللی زیست پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
5
کارگاه طراحی دارو
دبیرخانه کنگره بین المللی زیست پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
6
کارگاه انجماد اسپرم، تخمک و جنین
دبیرخانه کنگره بین المللی زیست پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
7
کارگاه عصاره و اسانس گیری از گیاهان
دبیرخانه کنگره بین المللی زیست پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
8
کارگاه آنالیز سمن
دبیرخانه کنگره بین المللی زیست پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
9
کارگاه آنالیز کروموزومی
دبیرخانه کنگره بین المللی زیست پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
10
کارگاه تولید موش تراریخت (لقاح آزمایشگاهی)
دبیرخانه کنگره بین المللی زیست پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
11
کارگاه ژن تراپی
دبیرخانه کنگره بین المللی زیست پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
12
کارگاه طراحی و کاربرد ویرایش ژنوم با فناوری CRISPR
دبیرخانه کنگره بین المللی زیست پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
13
کارگاه اکوی قلب جنین
دبیرخانه کنگره بین المللی زیست پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
14
کارگاه گیاهان دارویی
دبیرخانه کنگره بین المللی زیست پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
15
کارگاه مشاوره ژنتیک
دبیرخانه کنگره بین المللی زیست پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
16
کارگاه تغذیه و تعیین جنسیت
دبیرخانه کنگره بین المللی زیست پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
17
کارگاه مهندسی ژنتیک مقدماتی
دبیرخانه کنگره بین المللی زیست پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
18
کارگاه مهندسی ژنتیک پیشرفته
دبیرخانه کنگره بین المللی زیست پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
19
کارگاه بیوانفورماتیک و تحلیل داده
دبیرخانه کنگره بین المللی زیست پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
20
کارگاه داروشناسی
دبیرخانه کنگره بین المللی زیست پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
21
کارگاه مدل سازی پروتین
دبیرخانه کنگره بین المللی زیست پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
22
کارگاه فلوسایتومتری
دبیرخانه کنگره بین المللی زیست پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
23
کارگاه کشت سلول
دبیرخانه کنگره بین المللی زیست پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
24
کارگاه تفکیک و جداسازی سلول های سرطانی
دبیرخانه کنگره بین المللی زیست پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
25
کارگاه معاینات بالینی (اولیه) و شرح حال گیری از مریضان
دبیرخانه کنگره بین المللی زیست پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
26
کارگاه تولید آنتی بادی منوکلونال
دبیرخانه کنگره بین المللی زیست پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
27
کارگاه سیستم فاژی (آنتی بادی)
دبیرخانه کنگره بین المللی زیست پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
28
کارگاه کروماتوگرافی مایع (HPLC)
دبیرخانه کنگره بین المللی زیست پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
29
کارگاه ارزيابی عملكرد اسپرم
دبیرخانه کنگره بین المللی زیست پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
30
کارگاه طب سنتی
دبیرخانه کنگره بین المللی زیست پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
31
کارگاه لاپاروسکوپی
دبیرخانه کنگره بین المللی زیست پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
32
کارگاه هیستروسکوپی
دبیرخانه کنگره بین المللی زیست پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
33
کارگاه MBA در پزشگی
دبیرخانه کنگره بین المللی زیست پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

امتیاز شرکت کنندگان کارگاه ها

- صدور گواهینامه عالی بین الملل (Gold Certificate) مورد تایید برگزارکنندگان (تاییدیه سازمان استاندارد علمی آموزشی از کشور سوئیس)
- گواهی تکنیک آموزی تخصصی (امتیاز لازم جهت اخذ بورسیه تحصیلی در دانشگاه های بین المللی)

اطلاعات بیشتر | سوالات متداول >

تماس با واحد کارگاه ها

تلفن دبیرخانه : 02126208909
ساعات پاسخگویی : شنبه تا چهارشنبه - صبح از ساعت 9 الی 12